KVKK Şartları ve Güncel Ceza Tutarları 2023

KVKK Cezalar: 2023 Güncel Para Cezaları

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK)’nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hakkında en çok merak edilen ve araştırılan konuların başında KVKK cezaları konusu geliyor. Her geçen gün gelişen teknoloji sayesinde hayatımız daha da dijitalleşmeye devam ediyor. Teknolojik aletler sayesinde günlük birçok işlemimizi dijital olarak gerçekleştirebiliyoruz. Ancak bu işlemleri gerçekleştirirken birçok ticari işletme, kurum ya da kişiler ad, soyadı, telefon numarası, elektronik posta, cinsiyet gibi birçok kişisel veriye kolaylıkla ulaşabiliyor. Kişisel verilerin bu kadar kolay ulaşılabilir olması ise kişinin hak ve özgürlüklerini kısıtlayıcı boyutlara gelebileceği için KVKK düzenlemeleri yapılmıştır. Bu düzenlemeler ile kişilere ait kişisel verilerin işlenmesi kanun ile devlet güvencesi altına alınmıştır. Yapılan düzenlemelere aykırı hareket edenler ise kanun kapsamında belirlenen KVKK cezaları ile karşı karşıya kalmaktadır.

Yazımızda ise KVKK cezaları hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlayacak KVKK nedir, KVKK cezası nedir, KVKK cezası gerektiren durumlar nelerdir sorularına detaylı cevaplar vermeye çalışacağız. Ayrıca 2023 yılı güncel idari para cezaları bilgisine de yazımızdan ulaşabilirsiniz.

KVKK Nedir?

24 Mart 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek kanunlaştırılan KVKK yani Kişisel Verileri Koruma Kanunu 7 Nisan 2016 tarihinde ise 29677 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak resmi olarak yürürlüğe girmiştir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu bilinen diğer adı ile KVKK, isminden de anlaşılacağı üzere kişisel veriler ile ilgili işlemlerin belirli bir disipline bağlı olarak ve belirli esaslara göre gerçekleşmesi amacı ile hazırlanmış bir kanundur. Bir insanın kişisel verilerinin devlet güvencesi altına alınarak korunması en temel hakları arasında yer almaktadır. KVKK sayesinde ise bu durum sağlanmış ve kişisel veriler devlet güvencesi altına alınmıştır.

KVKK’nın öncelikli amacı kişilerin, kişisel ve hassas bilgilerinin, ticari işletmeler tarafından, kişinin onayı olmadan kullanılmasını engellemektir. Ayrıca KVKK’nın öncelikli diğer amaçlarına bakacak olursak:

-      Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili belirli bir disiplini oluşturmak,

-      Kişisel verilerin içinde bulunduğumuz çağın şartlarına uygun bir şekilde işlenmesini ve korunmasını sağlamak,

-      Özel hayatın gizliliğini korumak,

-      Kişisel verileri işleyen ticari işletmelerin veya kişilerin, kişisel veri işlemek ile ilgili yükümlülüklerinin, uymaları gereken usul ve esasların belirlenmesini sağlamak,

Maddelerini sıralayabiliriz. Bu amaçlar doğrultusunda KVKK, kişisel verileri farklı yöntemler ile işleyen bütün ticari işletmeler ile gerçek kişileri ve kişisel verileri işlenen bütün kişileri kapsamaktadır. KVKK ile belirlenen usul ve esaslara uymayan ticari işletmelere ve gerçek kişiler ise kanuna uygun olmayan şekilde yani yasaya aykırı davrandıkları için cezaya tabii tutulurlar.

KVKK Cezası Nedir?

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’yla birlikte kişisel verileri işleyen ticari işletmelerin veya gerçek kişilerin uyması gereken usul ve esaslar net bir şekilde belirlenmiştir. Kişisel veriler KVKK ile belirlenen bu usul ve esaslara uygun olarak işlenmediği takdirde yani yasaya aykırı olduğunda ise KVKK cezası söz konusudur. KVKK kişisel verileri işleyen bütün kamu kurum ve kuruluşları, ticari işletmeleri veya gerçek kişileri kapsamaktadır. Bu yüzden kişisel verileri işlerken KVKK’nın kapsamında bulunan bütün şirketler, KVKK cezası almamak için gerekli bütün tedbirleri almalıdır.

KVKK cezaları neredeyse milyonları bulan rakamlar ile son zamanlarda sık sık haberlerde gündeme gelmektedir. Kişisel verilerin önemi hakkında vatandaşların her geçen gün daha da bilinçlenmesinin de KVKK ceza uygulamalarının artmasında etkisi oldukça büyüktür. Devlet desteği ile kurulan İleti Yönetim Sistemi sayesinde kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili şikayeti olan vatandaşlar şikayetlerini kolaylıkla iletebilmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na uyulmaması durumunda ise kişisel verileri işleyen ticari işletmelerin veya gerçek kişilerin karşılaşabileceği idari para cezaları ve hapis cezaları bulunmaktadır. Söz konusu idari para cezaları Kişileri Verileri Koruma Kanunu’nun 18 maddesine göre belirlenmekte ve her yıla göre değişkenlik göstermektedir. Kişisel veriler ile ilgili hapis cezaları ise Türk Ceza Kanunu’nun “Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına İlişkin Suçlar” bölümünde yer alan 135. Ve 140. Maddeleri uyarınca uygulanmaktadır.

KVKK Cezaları Nelerdir? 2023 Güncel Para Cezaları

Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında kanunun 18. Maddesi uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde idari para cezası verilir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun duyuruş doğrultusunda 2023 yılı güncel idari para cezaları ise şu şekildedir:

-      Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda: 29.857,01 ₺ – 597.198,26 ₺

-      Veri güvenliğine ilişkin hükümlerin yerine getirilmemesi durumunda: 89.579,96 ₺ – 5.972.040,56 ₺

-      Kurul tarafından verilen kararların yerine getirilmemesi durumunda: 149.300,68 ₺ – 5.972.040,56 ₺

-      Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edilmesi durumunda ise: 119.436,98 ₺ – 5.972.040,56 ₺ arasında idari ceza parası kesilebilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre Türk Ceza Kanunu’nda kişisel verileri ile ilgili suçların yaptırımı ise şu şekildedir:

-      Kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmek: bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası.

-      Kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmek: bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası yarı oranında artırılır.

-      Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına vermek, yaymak veya ele geçirmek: İki yıldan dört yıla kadar hapis cezası.

-      Bu suçlar; kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle, belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle, işlenirse: Yukarıda verilecek cezalar yarı oranında artırılır.

-      Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanların görevlerini yerine getirmemesi: Bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası.

-      Suçun konusunun ceza muhakemesi kanunu hükümlerine göre ortadan kaldırılması veya yok edilmesi gereken veri olması: Verilecek ceza bir kat artırılır.

Dijiizin ekibi olarak bu yazımızda KVKK cezaları hakkında detaylı bilgiler vermeye çalıştık. . Eğer siz de dijital ortamda Açık rıza, Aydınlatma ve ETK metinlerinin hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde zaman damgalı alınıp, ETK metinlerini İleti Yönetim Sistemi’ne aktararak İzini Veri Tabanı oluşturup pazarlama faaliyetlerinizi hukuka uygun şekilde geliştirmek istiyorsanız İleti Yönetim Sistemi iş ortağı lisansına sahip olan Dijiizin’in entegrasyon hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Daha detaylı bilgi alabilmek için sitemizde yer alan iletişim kısmından bizimle iletişime geçebilirsiniz