KVKK Aydınlatma Metni Nedir? Nasıl Hazırlanır?

KVKK Aydınlatma Metni

KVKK aydınlatma metni örneği, KVKK ile ilgili en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaktadır. Bunun en önemli nedeni ise kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerin aydınlatma yükümlülüğü bulunmasıdır. Bu yükümlülük doğrultusunda, kişisel verileri işleyen bütün gerçek veya tüzel kişiler, kişisel verilerini işleyecekleri kişiler için aydınlatma metni hazırlamaktadır. KVKK aydınlatma metni örneğinin bu kadar çok merak edilmesindeki ve araştırılmasındaki en önemli neden ise budur.

Yazımızda ise Kişisel Verileri Koruma Kanunu aydınlatma metni hakkında en çok merak edilen sorulardan olan KVKK aydınlatma metni nedir, amacı nedir, hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir ve son olarak KVKK aydınlatma metni örneği nasıl hazırlanır soruları hakkında detaylı cevaplar vermeye çalışacağız.

KVKK Aydınlatma Metni Nedir?

24 Mart 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek kanunlaştırılan, 7 Nisan 2016 tarihinde ise 29677 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak resmi olarak yürürlüğe giren KVKK yani Kişisel Verileri Koruma Kanunu, kişisel verileri işleyen kişiler için birçok yükümlülüğü de beraberinde getirmiştir. KVKK bu yükümlülüklere sahip veri işleyen kişi yani veri sorumlusunu ise “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi” şeklinde tanımlamıştır. Kısacası kişisel verileri işleyen her kurum, kuruluş, dernek veya kişi veri sorumlusu olabilir ve KVKK ile belirlenen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

KVKK kapsamında kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerin yükümlülüklerini ise şu şekilde sıralayabiliriz:

-      Aydınlatma Yükümlülüğü,

-      Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler,

-      Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğü,

-      İlgili Kişiler Tarafından Yapılan Başvuruların Cevaplanması Yükümlülüğü,

-      Kurul Kararlarının Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü.

Kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerin en temel yükümlülüğü ise aydınlatma yükümlülüğüdür. Aydınlatma yükümlülüğü ise özetle kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişinin, verilerin elde edilmesi ve işlenmesi ile ilgili, kişisel verinin ait olduğu kişiye detaylı bilgi vermesidir. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili onay veren kişi, kişisel verilerinin hangi amaçla işleneceği, hangi amaçlarla kimlere aktarılabileceği ya da toplama yöntemi ve hukuki sebebini bilme hakkına anayasal olarak sahiptir. Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerin, kişisel verileri işlenecek kişiye gerekli bilgileri vermek için hazırladıkları metne ise KVKK Aydınlatma Metni adı verilmiştir.

KVKK Aydınlatma Metni Amacı Nedir?

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun Üçüncü Bölümü’nde yer alan, veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü ile ilgili 10. Madde şu şekildedir:

“ MADDE 10- (1) Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere;

a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

c) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

ç) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

d) 11’inci maddede sayılan diğer hakları,

konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.”

Söz konusu maddeden de anlaşılacağı üzere aydınlatma yükümlülüğü doğrultusunda veri sorumlusunun yani kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri detaylı bir şekilde belirtilmiştir. Bu madde kapsamında hazırlanan KVKK aydınlatma metninin amacı ise kişisel verileri işlenen ilgili kişiye, maddede yer alan bütün bilgiler hakkında bilgi vermektir.

KVKK Aydınlatma Metni Hazırlarken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na göre yerine getirilmesi gereken aydınlatma yükümlülüğü hangi yöntem ile uygulanırsa uygulansın öncelikle bir aydınlatma metni yazılması gerekmektedir. Aydınlatma metni hazırlanırken ise mutlaka okuyan herkesin kolaylıkla anlayabileceği açık, sade ve anlaşılır bir yazı dili kullanılmalıdır. Kişisel verileri işlenen ilgili kişi aydınlatma metnini okuduğu zaman zorlanmadan anlayabilmelidir. KVKK aydınlatma metni hazırlarken dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli detay ise anlam karmaşası yaşanmasını önlemek adına teknik bilgi veya terminoloji terimleri yerine daha kolay anlaşılan günlük dile uygun olarak yazılmalıdır. Son olarak ise KVKK aydınlatma metni mutlaka KVKK danışmanlığı veren şirket tarafından hazırlanmalıdır. Çünkü hazırlanan KVKK aydınlatma metninin eksiksiz olması son derece önemlidir. Çünkü KVKK cezalarına göre aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda 2023(Yeniden Değerleme Oranına Göre) yılı itibari ile 29.852 - 597.191 TL idari para cezası bulunmaktadır.

KVKK Aydınlatma Metni Örneği Nasıl Hazırlanır?

KVKK aydınlatma metni örneği hazırlanırken veri sorumluları öncelikle hangi çeşit verileri işlediklerini net bir şekilde belirlemelidir. Sonrasında ise bu verileri hangi amaç doğrultusunda işlediklerini aydınlatma metnine uygun şekilde bütün detayları ile yazmaları gerekmektedir. Söz konusu kişisel veriler yurtiçine veya yurtdışına aktarılacak ise bu aktarımın nedeni ve kime aktarım yapılacağı da bütün detayları ile aydınlatma metninde yer almalıdır. Veri sorumluları aynı zamanda KVKK’nın hangi maddesi uyarınca kişisel verileri topladıklarını, veri toplama yöntemini ve son olarak ise kişisel verilerini işledikleri ilgili kişinin yasal haklarını KVKK aydınlatma metninde detaylı bir şekilde yazmalıdır.

Dijiizin ekibi olarak bu yazımızda KVKK aydınlatma metni ile ilgili detaylı bilgiler vermeye çalıştık. Eğer siz de dijital ortamda Açık rıza, Aydınlatma ve ETK metinlerinin hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde zaman damgalı alınıp, ETK metinlerini İleti Yönetim Sistemi’ne aktararak İzini Veri Tabanı oluşturup pazarlama faaliyetlerinizi hukuka uygun şekilde geliştirmek istiyorsanız İleti Yönetim Sistemi iş ortağı lisansına sahip olan Dijiizin’in entegrasyon hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Daha detaylı bilgi alabilmek için sitemizde yer alan iletişim kısmından bizimle iletişime geçebilirsiniz.