Geri

FATİH GENÇLİK VAKFI

Kişisel Verileri İşleme Aydınlatma Metni

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca Fatih Gençlik Vakfı (“Fatih Gençlik”) tarafından işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, tarafınızca doldurulacak olan form ile çeşitli amaçlara dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz; Kanun’un 5. ve 6.maddesinde yer alan hukuki sebeplere bağlı olarak;

Açık Rızanıza dayanarak;

·      Vakfımız tarafından düzenlenen etkinliklerde fotoğraf ve video kayıtlarınızın Sosyal Medya hesaplarında yayınlanması ve aynı amaç doğrultusunda Vakıf tarafından saklanması amacı ile,

·      Vakıf ve ilgili kuruluşları olan yayınevi gibi kuruluşlarla paylaşılarak, bu kuruluşların ve Vakfın yaptığı etkinlikler, kampanyalar hakkında bilgi sahibi olunması için elektronik ileti gönderilmesi amacı ile, 

Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

·      Yükseköğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu gereğince ekonomik durumunuzun belirlenerek barınma ve beslenme ihtiyacının karşılanması amacı ile;

Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfası amacı ile Kişisel Verilerin Zorunlu Olması Sebebine Bağlı Olarak;

·      Taraflar arasında bir yurt sözleşmesinin kurularak, barınma ve tarafımızca sunulan diğer hizmetlerin sağlanması amacı ile,

Veri Sorumlusu tarafından hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için Zorunlu Olması;

·      Kredi Yurtlar Kurumu ve Gençlik Spor Bakanlığı tarafından istenen sağlık durumu dahil, asgari müşterekte bilgilerin işlenmesi amacı ile;

·      Denetimler kapsamında herhangi bir eksikliğin söz konusu olmaması adına,

·      Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği dahil olmak üzere, istenilen bilgilerin depolanması amacı ile,

İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydı ile Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati Gereğince;

·      Okuduğunuz ve Bölüm Bilgisi neticesinde size en uygun şartlara sahip yurda yerleştirme yapılması amacı ile,

·      Vakfımızın iç politikası gereğince, dumansız hava sahasının teşvik edilmesi amacı ile aldığımız bilgiler,

·      Çaldığınız müzik aleti, okuduğunuz kitaplar vesilesi ile kütüphane, müzik odası Vakıfta bulunabilecek geliştirmeler yapılması amacı ile,

·      Aile üyelerinizin bilgileri ile burs verilmesi konusunda çalışma yapılabilmesi amacı ile, 


Kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. Ve 9.maddesinde yer alan sebeplere bağlı olarak;

·      Bakanlıklar ve Resmi İdarelerle,

·      Vakıf’ın paydaş olduğu tüzel kişiler ve Vakıf Yönetim Kurulunda bulunan gerçek kişilerle,

·      Yemek hizmeti veya IT hizmeti gibi hizmet aldığımız tedarikçi kuruluşlar ile,

·      Gerektiğinde eğitim kuruluşları ile,

Paylaşılmaktadır. Daha fazla bilgi ve Kanun kapsamındaki haklarınız için web sitemizde yer alan Kişisel Veri İşleme Politikasını inceleyebilirsiniz.


İLETİŞİM

Başvurularınızı ortak veri sorumlularından olan Firma’nın söz konusu başvuru prosedürü için tahsis edilmiş olan e-posta adresine selcuktahir@hotmail.com Sistem üzerindeki kayıtlı e-postanızdan, Şirket’İn Kep adresine veya Firması aşağıda belirtilen adresine yazılı adresine yazılı olarak iletebilirsiniz (İlgili talebin yasalar gereği belirli bir prosedürde yapılması gereken hallerde söz konusu prosedüre uyulması gerektiğini hatırlatmak isteriz.)


Adres: CERİDEHANE SOK. NO:4 FATİH İSTANBUL


Telefon: (212) 526-3003